APSIPA ASC 2024COMMITTEE


Honorary Co-Chairs
K. J. Ray Liu, University of Maryland
C.-C. Jay Kuo, University of Southern California
Haizhou Li, The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen)
Wan-Chi Siu, The Hong Kong Polytechnic University
Hitoshi Kiya, Tokyo Metropolitan University
Yonghua Song, University of Macau

Advisory Committee Co-Chairs
Tatsuya Kawahara, Kyoto University
Cheng-Zhong Xu, University of Macau

General Co-Chairs
Jiantao Zhou, University of Macau
Kenneth Lam, The Hong Kong Polytechnic University
Anthony Kuh, University of Hawaii at Manoa
Woon-Seng Gan, Nanyang Technological University
Kosin Chamnongthai, King Mongkut's University of Technology Thonburi

TPC Co-Chairs
Shaodan Ma, University of Macau
Bonnie Law The Hong Kong Polytechnic University
Yuanfang Guo, Beihang University
(SPS) Zhiyi Yu, Sun Yat-Sen University
(SIPTM) Zhengguo Li, Institute for Infocomm Research, A*STAR
(SLA) Jun Du, University of Science and Technology of China
(BioSiPS) Koichi Fujiwara, Nagoya University
(IVM) Chang-Su Kim, Korea University
(MSF) Minoru Kuribayashi, Tohoku University
(WCN) Po-Chiang Lin, Yuan Ze University, Taiwan
(MLDA) Jen-Tzung Chien, National Yang Ming Chiao Tung University

Finance Co-Chairs
Yuanman Li, Shenzhen University
Xiaowei Wu, University of Macau

Plenary Co-Chairs
Yih-Fang Huang, University of Notre Dame
Antonio Ortega, University of Southern California
Zhiguo Gong, University of Macau

Special Session Co-Chairs
Sanghoon Lee, Yonsei University
Weisi Lin, Nanyang Technological University
Toshihisa Tanaka, Tokyo University of Agriculture and Technology
Li Dong, Ningbo University

Tutorial Co-Chairs
Mingyi He, Northwestern Polytechnical University
Shoji Makino, Waseda University

Publicity Co-Chairs
Waleed H. Abdulla, The University of Auckland
Yui Lam Chan, The Hong Kong Polytechnic University
Nam Ik Cho, Seoul National University
Junhui Hou, City University of Hong Kong
Yoshinobu Kajikawa, Kansai University

Publication Co-Chairs
Yi Wang, The Hong Kong Polytechnic University
Liming Zhang, University of Macau
Chi Man Pun, University of Macau
Jinyu Tian, Macau University of Science and Technology

Registration Co-Chairs
Yuan Wu, University of Macau
Li Li, University of Macau
Xianwei Zheng, Foshan University

Industrial Forum Co-Chairs
Lap-Pui Chau, The Hong Kong Polytechnic University
Jie Chen, Hong Kong Baptist University
Jing-Ming Guo, National Taiwan University of Science and Technology
Ning Xu, Dobly Laboratories
Seishi Takamura, NTT Corporation
Weiwei Sun, Alibaba Group

Sponsorship and Exhibition Co-Chairs
Ryan U, University of Macau
Derek Wong, University of Macau

Overview Section Co-Chairs
KokSheik Wong, Monash University
Isao Echizen, National Institute of Informatics
Thomas Fang Zheng, Tsinghua University
Gwo-Giun Lee National Cheng Kung University

Local Arrangement Co-Chairs
Andrew Jiang, Macau Expo Group
Hui Kong, University of Macau